Procedurile legale sunt menite să găsească o soluție la o problemă ...

Procedurile legale sunt destinate să găsească o soluție la o problemă, dar adesea obțin opusul complet. Potrivit unei cercetări a institutului olandez de cercetare HiiL, problemele legale sunt rezolvate din ce în ce mai puțin, întrucât modelul tradițional de proces (așa-numitul model de turneu) determină în schimb o diviziune între părți. Drept urmare, Consiliul olandez al sistemului judiciar pledează pentru introducerea unor dispoziții experimentale, care oferă judecătorilor posibilitatea de a desfășura proceduri judiciare în alte moduri.

22-05-2017

Share